1- Nozomi Sasaki

2- Mikako Tabe

3- Tsubasa Honda

4- Maki Horikita

5- Atsuko Maeda

6- Suzu Hirose

7- Haruna Kawaguchi

7- Haruna Kawaguchi

9- Ayumi Hamasaki

10- Fumi Nikaido